About Us

our van on site at one of the jobs completed by tom james constructionWe established our company in 2013 and began trading as T J Construction, since January 2016 we have been trading as a limited company 'Tom James Construction Services Ltd'.

We pride ourselves on our professionalism and work hard to meet the best standards possible.

We have been working alongside larger companies and have gained valuable experience in doing so. All of the companies current site based work force have CSCS site safety certification. All plant operators have current CPCS certification to operate the relevant plant and machinery. Majority of the staff have many years of experience in the construction industry.

Amdanom Ni

Sefydlwyd ein cwmni T J Construction yn 2013, ers 2016 rydym wedi bod yn rhedeg fel cwmni cyfyngedig 'Tom James Construction Services Ltd'.

Rydym yn cymeryd balchder yn ein gwaith ac yn gweithio yn galed er mwyn cyfarfod safonnau uchel.

Dros y blynyddoedd rydym wedi cyd weithio gyda nifer o gwmniau mawr a wedi cael profiad gwych yn gwneud hyn. Mae’r gweithwyr safle i gyd gyda ardystiad diogelwch safle CSCS. Mae’r gyrrwyr peiriannau gyda ardystiad CPCS i yrru a defnyddio peiriannau a’r offer priodol.

Mae nifer or staff wedi gweithio yn y maes adeiladwaith ers blynyddoedd.