our van on site at one of the jobs completed by tom james construction

The Community/ Y Gymuned

Yn Tom James Construction Services rydym yn teimlo yn gryf mewn cefnogi y gymuned. Mae ein gweithwyr i gyd yn byw yn lleol ac rydym yn hyfforddi ein gweithwyr i sicrhau eu datblygiad proffesiynol.

Rydym yn hapus i noddi timau/ clybiau lleol a rydym wedi gwneud wrth noddi tim pel droed o dan wyth oed i gael cit pel droed newydd.

At Tom James Construction we strongly believe in supporting the community. All our employees are local and we provided them with training to ensure professional development.

We are happy to sponsor local clubs/ teams and have done so sponsoring the local under 8's football team providing them with a new football kit.