Employment / Cyflogaeth

our van on site at one of the jobs completed by tom james constructionEr mwyn holi neu trio am swydd yng nghwni Tom James Construction Services Ltd cliciwch ar y linc ‘Cysylltu Gyda Ni’ neu anfon eich gwybodaeth ‘CV’ i Tomjamesconstruction@outlook.com, neu postio i;

Tom James Construction Services Ltd
Bron Eirian
Tanygrisiau
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
Ll41 3SL

‘C.S.C.S Site Safety Card’ yn angenrheidiol.

Tâl: Yn amrywiol ac yn ddibynnol ar gymwysterau a profiad.

If you are interested or want to apply for work with Tom James Construction Services Ltd click on the link ‘Contact Us’, alternatively send your CV by e-mail Tomjamesconstruction@outlook.com or post it to;

Tom James Construction Services Ltd
Bron Eirian
Tanygrisiau
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
Ll41 3SL

C.S.C.S Site Safety Card essential.

Rate of Pay: Variable according to qualifications/experience